Informace o ochraně vašich osobních údajů

Vážení zákazníci a zájemci o služby naší firmy,

v souladu s požadavky Evropské regulace na ochranu osobních údajů (GDPR) vás informujeme, že

1) pro účely poskytování služeb, které jsou náplní naší podnikatelské činnosti, uchováváme – spravujeme v našich databázích některé vaše běžné osobní údaje.(seznam údajů je uveden níže).

Údaje uchováváme pouze pro vlastní potřebu podnikatelské činnosti naší firmy. Žádnému jinému podnikatelskému subjektu vaše údaje zásadně neposkytneme bez vašeho výslovného souhlasu.

Údaje o vás nám pomohou poskytovat kvalitnější služby, zejména servisní práce na vašich topných, nebo jiných systémech, které jsme buď sami pro vás instalovali  nebo vylepšovali, případně převzali do servisní péče. Výjimečně Vám na kontaktní údaje můžeme zaslat nabídku našich služeb, nebo návrh na spolupráci v této oblasti spočívající v doporučení našich služeb dalším zájemcům.

2) pokud nesouhlasíte s tím, aby níže uvedené údaje o vás byly v našich databázích uchovávány, máte právo požádat o jejich smazání. Prosím informujte nás o tom jednoznačnou formulací na emailovou adresu info@ae-energie.cz . Vaše údaje pak budou vymazány, nebo příslušně a nevratně anonymizovány.

3) pokud máte zájem zkontrolovat správnost údajů, které o vás jako subjektu údajů spravujeme, prosím obraťte se na nás s jednoznačnou formulací na emailovou adresu info@ae-energie.cz . Vaše údaje Vám budou zaslány ke kontrole.

Seznam údajů, které o vás uchováváme:           

o zákaznících:

 1. Jméno, příjmení a titul, bydliště/sídlo, emailová adresa, telefonní číslo
 2. identifikační údaje firmy (pokud jsou relevantní)
 3. údaje o topném systému a potřebách energie
 4. adresa, projektová a fotodokumentace instalace
 5. úplný obsah vzájemně uzavřené smlouvy
 6. obsah stavebního/montážního deníku
 7. vzájemnou emailovou a SMS komunikaci

o zájemcích o naše služby, kteří nám údaje poskytli:

 1. Jméno a příjmení, bydliště, emailová adresa, telefonní číslo
 2. identifikační údaje firmy (pokud jsou relevantní)
 3. údaje o topném systému a potřebách energie
 4. adresa, projekt a fotodokumentace místa případné instalace
 5. vzájemnou emailovou a SMS komunikaci

o zájemcích o zasílání novinek na email:

 1. Jméno a  emailová adresa

4) Správcem těchto vašich osobních údajů je naše firma. Jmenovaným pověřencem pro ochranu těchto údajů je Jindřich Šimon, jindrich-simon@ae-energie.cz

V úctě váš tým AE-Energie s.r.o.