Dotace – BD

Pro bytové domy (BD)

Pro BD lze získat více druhů dotací, zmíníme ty, kterým se aktivně věnujeme v rámci našeho oboru činnosti.

Dotace pro BD jsou dostupné v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ).
Jednotlivé dotace pro BD se liší podle typu jeho vlastníka:

 • Fyzické a právnické osoby
 • SVJ a bytová družstva
 • Veřejná správa, obce a příspěvkové organizace

a účelu užití:

 • Výměna zdrojů tepla
 • Příprava teplé vody
 • Fotovoltaické systémy
 • Větrání (VZT)
 • Ekomobilita

Podmínky platné pro Fyzické a právnické osoby a SVJ a bytová družstva

Standardní dotace pro bytové domy ve vlastnictví fyzických a právnických osob a pro bytové domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

Výměna zdrojů tepla
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném BD a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění.
Maximální výše dotace je stanovena v tabulce: 


Příprava teplé vody
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:

 • Solární ohřev vody
 • Tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody

Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:


Fotovoltaické systémy (FVE)
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie ve společných prostorách nebo v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, co něhož je tato budova zapojena.

Žádosti lze podávat opakovaně, pokud jsou připojovány další bytové jednotky a současně navyšován i instalovaný výkon.

Maximální výše podpory a určuje se jako součet jednotkových výši podpory za jednotlivé části systému: 


Větrání (VZT)
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:

 • Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
 • Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Větrací systém musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v řešených bytových jednotkách.

Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:


Ekomobilita
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní elektromobil a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Instalace dobíjecího bodu pro elektromobil bude podpořena pouze v kombinaci s výstavbou, zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla.

Maximální počet podporovaných dobíjecích bodů je roven počtu bytových jednotek v domě. O podporu je možné žádat opakovaně.

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu.

Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.

Podporované dobíjecí stanice budou určeny pro využití vlastníky a uživateli bytů v BD, nesmí být komerčně provozovány.

Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:

Aktuální a kompletní informace o dotacích NZÚ pro BD ve vlastnictví fyzických a právnických osob naleznete zde.

Aktuální a kompletní informace o dotacích NZÚ pro BD ve vlastnictví SVJ a bytových družstev naleznete zde.Podmínky platné pro Veřejnou správu, obce a příspěvkové organizace

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví obcí, krajů, příspěvkových organizací, veřejné správy, škol, nadací a dalších subjektů.

Výměna zdrojů tepla
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném BD a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění.

Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:


Příprava teplé vody
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:

 • Solární ohřev vody
 • Tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody

Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:


Fotovoltaické systémy (FVE)
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie ve společných prostorách nebo v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, co něhož je tato budova zapojena.

Žádosti lze podávat opakovaně, pokud jsou připojovány další bytové jednotky a současně navyšován i instalovaný výkon.

Maximální výše podpory a určuje se jako součet jednotkových výši podpory za jednotlivé části systému:


Větrání (VZT)
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:

 • Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
 • Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Větrací systém musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v řešených bytových jednotkách.

Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:


Ekomobilita
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní elektromobil a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Instalace dobíjecího bodu pro elektromobil bude podpořena pouze v kombinaci s výstavbou, zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla.

Maximální počet podporovaných dobíjecích bodů je roven počtu bytových jednotek v domě. O podporu je možné žádat opakovaně.

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu.

Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.

Podporované dobíjecí stanice budou určeny pro využití vlastníky a uživateli bytů v BD, nesmí být komerčně provozovány.

Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:

Aktuální a kompletní informace o dotacích NZÚ pro veřejný sektor naleznete zde.Dotační bonus je stejný bez ohledu na typ vlastníka BD a žadatele:

 • Kombinační bonus – je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.
  Výše bonusu je 20 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.


Pro konzultaci ohledně dotací se můžete obracet na naši externí pracovnici paní Součkovou, tel.+420 725 532 223 nebo zde, ráda zodpoví Vaše dotazy a vše ochotně vysvětlí.

Při požadavku na návrh řešení včetně rozpočtu SE OBRAŤTE PŘÍMO NA NÁS, navrhneme Vám řešení na míru Vašim potřebám.