Solární systémy

využívají pro zisk energie (tepla) solárních kolektorů, kde pomocí selektivní absorpční vrstvy je teplo předáváno proudící kapalině, která pak pomocí výměníků ohřívá teplou užitkovou vodu, bazénovou vodu nebo vodu topného systému.

Stráž nad Nisou – solární systém

Stráž nad Nisou – solární systém

Instalované zařízení slouží k vyhřívání bazénu, ohřevu TUV a topné vody v zásobníku solárními kolektory s následným využitím k přitápění prostřednictvím stávajícího teplovodního topného systému. Sestava je složená ze 6 horizontálních kolektorů TS  530 umístěných na střeše garáže ve dvou řadách, kombinované nádrže JH SOL 800 a plastového bazénového výměníku na slanou vodu.