Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou stroje, které za pomoci dodané energie přemísťují (čerpají) tepelnou energii z okolního prostředí o nižší teplotě do vyhřívaného prostředí o vyšší teplotě jako např. topných okruhů, bojlerů nebo akumulačních nádrží. Principem je využití skupenského tepla výparného média, kterému se říká chladivo. Často se přirovnává k obrácené kompresorové chladničce, jejíž princip je stejný. Aby v okruhu docházelo k řízené přeměně chladiva z kapalného do plynného skupenství a naopak při současném odebrání resp. odevzdání tepla, je třeba měnit tlak chladiva v rozsahu přes 20 barů. To zajišťuje kompresor.

alt

                                                            Princip tepelného čerpadla

Zdrojem tepla může být vzduch, voda, nebo země (plošné zemní kolektory nebo vrtané sondy). Ve všech případech se tato energie obnovuje ze slunce. Ani u stometrových vrtů tedy nelze hovořit o využití geotermální energie.

Zaměření na kvalitu

V naší nabídce naleznete mnoho modelů TČ různých typů a výkonů od TČ pro malé domky po TČ vyhřívající průmyslové objekty nebo bazény. Spolupracujeme hlavně s výrobci značek: Stiebel Eltron, IVTNibe, Viessmann, Buderus, De Dietrich. V odůvodněných případech jsme schopni zajistit dodávku a montáž i jiného výrobce. Nenabízíme a nemontujeme tepelná čerpadla z kategorie „levných“ TČ s nízkým topným faktorem (méně než 3). Nejsou efektivní a máme špatnou zkušenost s jejich spolehlivostí.

alt

U TČ je nesmírně důležité navržení celého systému, tj. především definování potřeby tepla jak co do množství tak též co do rozložení v čase během roku. Dále je třeba zvážit dostupnost primárního zdroje v daném objektu s ohledem na podmínky a cenu. Z toho pak vyjdou základní parametry tepelného čerpadla, které bude pro daný případ optimální. Na základě toho lze zvolit konkrétní tepelné čerpadlo a provedení primárního okruhu.

Úskalí tepelných čerpadel

V této oblasti se ještě stále dělá mnoho chyb, které vedou přinejmenším k tomu, že provoz čerpadla není dostatečně ekonomický, tzn., že namísto např. předpokládaného trojnásobku dodané energie získáme sotva 2,5 násobek. Proto vždy navrhujeme takový stroj, který odpovídá potřebám daného objektu, má efektivní provoz. Zákazníkům vyčíslíme a vysvětlíme ekonomickou návratnost.

Nezřídka dochází k případům, kdy špatně dimenzovaný vrt druhým nebo třetím rokem v druhé polovině zimy vymrzne a nedá už žádnou energii. Je třeba si uvědomit, že čerpadlo se může po 15 letech vyměnit, ale dělat nové vrty nebo zemní práce na zahradě si asi málokdo přeje.

Proto klademe důraz na optimalizaci návrhu a použití nejlepších materiálů a správných postupů při zhotovování primárního okruhu, precizní připojení sekundárního okruhu a kvalitní servis. Díky tomu lze nabídnout až 10tiletou záruku na funkci primárního okruhu s předpokládanou životností 50 až 100 let. U samotných TČ se pohybuje záruka kolem 5 let a předpokládaná životnost díky dnes používaným spirálním (Scroll) kompresorům činí 15 až 20 let.

Doporučení při výběru tepelného čerpadla

Při rozhodování o výběru konkrétní značky a typu tepelného čerpadla se neřiďte pouze pořizovací cenou stroje. Pro dlouhodobý užitek a spokojenost jsou zásadní tyto ukazatele:

  • průměrný topný faktor vyšší než 3 (úspora 2/3 nákladů proti vytápění elektřinou)
  • životnost (deklaruje výrobce)
  • spolehlivost (rádi předáme vlastní zkušenosti, zprostředkujeme zkušenosti našich zákazníků)
  • hlučnost (deklaruje výrobce, možnost ověření u instalovaných strojů)
  • záruční podmínky (základní záruka, možnosti rozšířené záruky až na 10 let)
  • ekonomická bilance po 15 letech provozu (seriozní firma Vám spočítá jako součást nabídky, u nás je samozřejmostí)

tepelene-cerpadlo
Instalace tepelného čerpadla země-voda

Mám zájem o tepelné čerpadlo, chci konzultovat.