Plynové kondenzační kotle

Princip kondenzace aneb opravdu až 109 %?

V dnešní době se již plynové kotle bez kondenzačního principu neinstalují. Důvodem je zejména rozdíl v účinnosti.

Plynové kondenzační kotle jsou vhodným řešením jak v novostavbě tak i v případě rekonstrukce staršího topného systému. Díky kondenzační technice spoříte v porovnání s klasickými kotli neustále, a to i ve standardních systémech s teplotním spádem 75/60 °C. Nejvhodnější je systém s teplotním spádem 45-50/30 °C, velkou otopnou plochou radiátorů, spojený případně s podlahovým topením, kde lze naplno využít principu kondenzace při jakékoliv venkovní teplotě..

V případě konvenčního způsobu vytápění uniká část tepla obsaženého ve spalinách bez užitku do atmosféry a odnáší s sebou až 11% nevyužité energie. U kondenzačních kotlů jsou tyto spaliny, které obsahují množství horké vodní páry a tím i energie maximálně využívány. Horké spaliny s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě a tím se spaliny a pára ochlazují. Nejvíce energie – kondenzačního tepla, získáme při takovém ochlazení, kdy vodní pára, obsažená ve spalinách, zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle chladnější než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55°C. Tohoto je ideálně docíleno právě u již zmiňovaných nízkoteplotních systémů.

Při součtu takto získané energie, tzv. kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu je za optimálních podmínek dosažena provozní účinnost až 109 % a v porovnání s klasickými kotli mají tak kondenzační kotle přibližně až o 15 % nižší spotřebu paliva.