Dotace

Pokud uvažujete o instalaci efektivního a ekologického zdroje energie pro váš objekt, jistě vás zajímá, zda na tento projekt můžete získat dotaci. U nás jste na správné adrese, naše firma je „registrovaným specialistou“ pro realizaci projektů s dotacemi Ministerstva živostního prostředí.

Dotační možnosti jsou v současné době velmi štědré. Podmínky se liší podle toho, kdo je žadatelem o dotaci a o jaký projekt jde. Základní informace naleznete již zde na této stránkce, včetně odkazů na zajímavé zdrojové stránky, kde jsou informace podrobnější. Pokud vám stále nebude jasno, obraťte se na nás a my s vámi vaše dotační možnosti zdarma prozkoumáme.

Pokud situace bude mimořádně komplikovaná, odkážeme vás na naši partnerskou specializovanou firmu, kde vaše dotační naděje podrobně ověří a nabídnou vám podporu při žádosti o dotaci a případně také administraci jejího čerpání. Realizaci projektu pak rádi provedeme my.

Další informace naleznete jako potenciální žadatelé zde:


Pro rodinné domy

Novinka od července 2021: vládou je schváleno pokračování štědrých dotací pro výměnu starých topných kotlů (emisní třída 1 a 2). Výměna těchto kotlů je povinná, s termínem do 1.září 2022!!

  1.  Nová zelená úsporám 2021+ :  obnovená výzva, platná až do roku 2022 – nabízí úhradu 50% způsobilých nákladů na tyto náhrady za starý kotel:
    alt
   Tyto dotace NZÚ jsou určeny pro všechny žadatele, bez ohledu na jejich finanční situaci. Příjem žádostí již probíhá od října 2021. Spojte se s námi.
   Aktuální informace o dotacích NZÚ naleznete zde .
    
  2. Kotlíková dotace   – speciální dotační nástroj pro nízkopříjmové domácnosti. Zaručuje dotaci 95% (!!) oprávněných nákladů na výměnu starého kotle za moderní, ekologický zdroj vytápění.

   Příjem těchto žádostí proběhne v létě 2022, avšak nečekejte a jednejte ihned. Obraťte se na nás.
   Další informace o kotlíkových dotacích na Liberecku naleznete zde

Další informace o těchto dotačních možnostech naleznete zde.
Nebo  SE OBRAŤTE NA NÁS, aktuální dotační možnosti vám blíže vysvětlíme.
Tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle s dotací jsou náš denní chléb.


Pro bytové domy

 1. Nová zelená úsporám 2021+ : obnovená výzva je platná i pro bytové domy – nabízí úhradu až 50% způsobilých nákladů na tyto náhrady za starý kotel:

  Příjem žádostí je od října 2021. Neotálejte a spojte se s námi.

Pro podniky (malé a střední, ale i velké)

 1. OPPIK – IV.výzva programu podpory Úspory energie – nabízí dotaci některých projektů zaměřených na úspory energie, a to
  • v malých podnicích           až 50 % způsobilých výdajů
  • ve středních podnicích     až 40 % způsobilých výdajů 
  • ve velkých podnicích        až 30 % způsobilých výdajů 
  • a 80/70/60 % způs.výdajů na energetické posudky, projekty a zpracování VŘ.

Podporovanými aktivitami jsou (tučně jsou vyznačeny oblasti naší činnosti):

 1. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
 2. zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001) 1 ,
 3. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 4. modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED),
 5. realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 6. využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 7. snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 8. instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 9. instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 10. instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).