Dotace

MIMOŘÁDNÉ UPOZORNĚNÍ:
pouze do 31.5.2021 je možno využít poslední kotlíkovou dotaci Libereckého kraje!
127 tis.Kč na výměnu starého kotle.
Čtěte níže a konzultujte s námi.


Pokud uvažujete o instalaci efektivního a ekologického zdroje energie pro váš objekt, jistě vás zajímá, zda na tento projekt můžete získat dotaci. U nás jste na správné adrese, naše firma je „registrovaným specialistou“ pro realizaci projektů s dotacemi Ministerstva živostního prostředí.

Dotační možnosti jsou v současné době velmi štědré. Podmínky se liší podle toho, kdo je žadatelem o dotaci a o jaký projekt jde. Základní informace naleznete již zde na této stránkce, včetně odkazů na zajímavé zdrojové stránky, kde jsou informace podrobnější. Pokud vám stále nebude jasno, obraťte se na nás a my s vámi vaše dotační možnosti zdarma prozkoumáme.

Pokud situace bude mimořádně komplikovaná, odkážeme vás na naši partnerskou specializovanou firmu, kde vaše dotační naděje podrobně ověří a nabídnou vám podporu při žádosti o dotaci a případně také administraci jejího čerpání. Realizaci projektu pak rádi provedeme my.

Další informace naleznete jako potenciální žadatelé zde:


Pro rodinné domy

  1.  Nová zelená úsporám  3.výzva pro rodinné domy – kontinuální výzva (2015 – 2021) – nabízí:
   • Dotaci na termický solární systém:            až  50 tis.Kč  alt
   • Dotaci na fotovoltaický solární systém:    až 150 tis.Kč 
   • Dotaci na ventilaci s rekuperací tepla:      až 100 tis.Kč 
   • Dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla: až 100 tis.Kč 
   • další dotace mimo obor naší činnosti.
  2. Kotlíková dotace   – zaměřená na náhradu starého kotle na pevná paliva modernějším zdrojem – mj.tepelným čerpadlem či plynovým kondenzačním kotlem, na jejichž instalaci můžete získat dotaci až 80% z nákladů tj.  až 120 tis.Kč. (Tzv. prioritní obce , včetně Liberce samotného, mají navíc další příplatek 7,5 tis.Kč)
   POZOR: v Libereckém kraji byla prodloužena poslední, 3. výzva Ministerstva životního prostředí. Text výzvy, včetně podporovaných typů zdrojů tepla naleznete zde.
   NEVÁHEJTE A OBRAŤTE SE NA NÁS, dotaci vám vyřídíme.
   Tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle jsou náš denní chléb.

   Pokud si chcete sami prostudovat podrobné informace, jsou dostupné přes tyto odkazy:

   • specificky pro Liberecký kraj zde .
   • oficiální informace Ministerstva životního prostředí zde

Neváhejte, šance získat kotlíkovou dotaci definitivně končí v květnu 2021!


Pro bytové domy

 1. Nová zelená úsporám – 2.výzva pro bytové domy v Praze (2016 – 2021) – nabízí
  • dotaci na výměnu zdroje energie                                  až 25 tis.Kč /byt
  • dotaci na instalaci solárního termického systému    až 7,5 tis.Kč/byt
  • dotaci na instalaci fotovoltaického systému               až 12,5 tis.Kč/byt
  • dotaci na systém ventilace s rekuperací tepla            až 25 tis.Kč/byt
  • další dotace mimo obor naší činnosti.
 2. Nová zelená úsporám  – 3.výzva pro bytové domy v ČR – nabízí
  • dotaci na rekuperaci tepla z odpadní vody až 5 tis. Kč/byt !
  • další dotace mimo obor naší činnosti.

Pro podniky (malé a střední, ale i velké)

 1. OPPIK – IV.výzva programu podpory Úspory energie – nabízí dotaci některých projektů zaměřených na úspory energie, a to
  • v malých podnicích           až 50 % způsobilých výdajů
  • ve středních podnicích     až 40 % způsobilých výdajů 
  • ve velkých podnicích        až 30 % způsobilých výdajů 
  • a 80/70/60 % způs.výdajů na energetické posudky, projekty a zpracování VŘ.

Podporovanými aktivitami jsou (tučně jsou vyznačeny oblasti naší činnosti):

 1. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
 2. zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001) 1 ,
 3. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 4. modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED),
 5. realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 6. využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 7. snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 8. instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),
 9. instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 10. instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).