Dodávky tepla pro bytové domy

Cena tepla dodávaného teplárnami v Libereckém kraji se neustále zvyšuje a dosahuje nyní výše stejné a dokonce vyšší, než při topení elektrickými přímotopy, tedy prakticky nejdražším způsobem. Proto se bytová družstva a společenství vlastníků žijících v bytových domech intenzivně poohlížejí po výhodnějších alternativách.

V některých bytových domech si družstva nebo společenství nechala instalovat vlastní plynovou kotelnu nebo strojovnu s tepelnými čerpadly. Naše firma se dodávkami těchto instalací velmi úspěšně zabývá. Ohlasy od vedení družstev a společenství domů, kde jsme kotelny a strojovny instalovali, jsou naprosto pozitivní. Stejně pozitivně vnímá takovou změnu i drtivá většina obyvatel žijících v těchto domech a to zejména po obdržení prvního, nižšího vyúčtování za teplo a ohřev teplé vody.

Z několikaleté zkušenosti s jednáním se zástupci družstev a společenství víme, že je mnohdy obtížné, až nemožné dohodnout se na konkrétním společném řešení a schválit úvodní investici do zřízení vlastní kotelny. Toto rozhodování je provázeno mnohými obavami od návratnosti a životnosti investice, přes záležitosti bezpečnosti až po pochyby o schopnosti obyvatel provozovat samostatně a spolehlivě takové zařízení.

Proto nabízíme další možnost, o které jsme přesvědčeni, že je ideálním řešením v těchto situacích, neboť garantuje spolehlivou dodávku tepla a teplé vody za výrazně nižší cenu (rozdíl v řádu desítek %!):

Vybudujeme výrobnu tepla na naše náklady přímo ve Vašem domě a teplo vám budeme dodávat na základě smlouvy s jasně definovanými výhodnými cenami.

Obyvatelé domu, výbor či pověřený vlastník tak neriskují nesprávné rozhodnutí o technologii, pozdější dohady o tom, co by bylo, kdyby… a hlavně:  družstvo nebo společenství nemusí pracně odsouhlasit a vydat nemalou částku na investici do vlastního zdroje tepla a ohřevu vody.

Jak je možné dodávat teplo levněji než z teplárny?

Za prvé je to dáno tím, že centrální teplovody dlouhou dobu nebyly modernizovány a dodávka je tedy zatížena ztrátami v řádu několika desítek %, která je zahrnuta do ceny.

Za druhé naše firma umí vhodně kombinovat a efektivně využívat zdroje energie a to nejenom plyn a elektřinu, které je nutno platit, ale také teplo vzduchu nebo země, případně i slunečních paprsků nebo dokonce tepla odpadního vzduchu nebo vody.

Na to v současné době existuje mnoho technologií, jež nejsou úplně levné, proto se k úvodní investici do podobného zařízení rozhodne jen poměrně malé procento zákazníků. My tyto prostředky vynaložit můžeme a máme spočítané a v praxi ověřené úspory, které s uživateli sdílíme. Smluvní vztah je výhodný pro obě strany. Z pohledu odběratele (většinou SVJ) jsou úspory vlastně nedaněným příjmem, který je možno distribuovat formou levnější energie, nebo kumulovanou úsporu využít na jiné potřeby objektu.

Rozhodněte se na základě co nejpřesnějších informací, pozvěte si nás na bezplatnou nezávaznou konzultaci!

Máme zájem o výrobnu tepla bez investice, chceme konzultovat.