Strážné – fotovoltaika

V obci Strážné, nedaleko Vrchlabí, jsme instalovali zařízení na výrobu elektrické energie ze světla pro ukládání do baterií a pozdější využití v rodinném domě. Celkem se jednalo o 15 ks FV panelů 410 Wp MONO ve dvou polích na okrajích střechy, součástí byl hybridní střídač GoodWe 10K ET, 2 ks vysokonapěťových baterií Force H2 o celkové kapacitě 7,1 kWh, řídící modul pro Force H2, konstrukce, kabeláž a další potřebné příslušenství k provozu.

  

Strážné – fotovoltaika